KURSUS I DIGITAL TINGLYSNING

DIGITAL TINGLYSNING

NYT: Vi tilbyder ugentligt halvdagskurser med eneundervisning. Her har du mulighed for at medbringe dine egne cases og få skræddersyet undervisningen til dine behov. Ring og hør nærmere på tlf. 32 12 99 00.

Vore kurser henvender sig til ejendomsmæglere, sagsbehandlere, ejendomsadministrationsmedarbejdere, advokatsekretærer og advokater.

Kurset har til formål at bibringe en grundlæggende forståelse af det digitale system og at sætte kursisten i stand til at foretage alle almindelige tinglysnings-ekspeditioner, herunder oprettelse og tinglysning af skøder, ejerpantebreve og overdragelse af sikkerhed i ejerforeninger.

Der vil blive behandlet emner som bl.a. hensigtsmæssige sagsgange i forbindelse med ekspeditionerne, tinglysningsfuldmagter, NemID, og særlige problematikker ved f.eks. ideelle anparter. Spørgsmål vedrørende konkrete problemstillinger vil så vidt muligt blive besvaret.

Kurset er pointgivende for advokaters obligatoriske efteruddannelse, og der optjenes 4 kursuslektioner. Der vil blive udarbejdet en kursusbeskrivelse, og kursisterne får et kursusbevis med hjem som dokumentation for deltagelse.

Skriv til os på info@bolexadvokater.dk og hør om næste kursus.