Advokatforbehold

ADVOKATFORBEHOLD

Vi anbefaler dig som boligkøber at bede ejendomsmægleren om at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen, inden den underskrives. Hvis du sender købsaftalen til os, gennemgår vi den inden du underskriver for at sikre, at advokatforbeholdet er formuleret korrekt.

Advokatforbeholdet er en forsikring for, at køber kan komme ud af handlen uden unødige omkostninger, hvis det skulle vise sig, at rådgivningen giver anledning til, at handlen ikke bør gennemføres, eller at købsaftalen skal genforhandles.

Vi anbefaler, at advokatforbeholdet har følgende ordlyd:

“Købers underskrift på købsaftalen er givet med forbehold for, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest 3 dage efter begge parter har underskrevet købsaftalen. ”